Wat is private lease?

Weet je eigenlijk wel hoeveel je maandelijks kwijt bent aan jouw auto? Met private lease weet je dat wel. Je betaalt namelijk een vast bedrag per maand en daar zijn alle autokosten bij inbegrepen: verzekering, onderhoud en afschrijving. Enkel de brandstof betaal je zelf.
Private lease kan gezien worden als een vorm van huren. De leaseauto waar je in rijdt, is eigendom van de leasemaatschappij. Na de looptijd lever je de auto weer in bij de leasemaatschappij. Je betaalt per maand een vast bedrag en hebt verder geen omkijken naar allerlei zaken, zoals wegenbelasting, verzekering, afschrijving of onderhoud. Wel betaal je zelf de brandstof, eventuele verkeersboetes en het eigen risico bij schade (indien van toepassing).

Stam lease gezin
Twingo stam lease

Private lease contract voortijdig beëindigen

De leaseprijs is gebaseerd op de in het leasecontract vermelde looptijd (de contractuele looptijd). Het is belangrijk dat je vooraf goed nadenkt over het aangaan van een leaseovereenkomst, de contractuele looptijd en de toekomstige financiële verplichting die er aan vastzit.
Het kan zijn dat jouw financiële draagkracht in de toekomst minder wordt, doordat je bijvoorbeeld je baan verliest. In dit geval blijft de betaling van de maandtermijnen bestaan, tenzij het Stam Zeker pakket is opgenomen in jouw leaseovereenkomst. Indien je geen Stam Zeker pakket hebt opgenomen in jouw leaseovereenkomst is het evenwel mogelijk de leaseovereenkomst eerder te beëindigen. In dat geval betaal je een opzeggingsvergoeding. Dit betekent dat je over de nog resterende periode 35% van de overeengekomen leaseprijs betaalt.

Private lease looptijd en aantal kilometers per jaar

De periode waarin je een auto private leaset varieert doorgaans tussen de 12 en 60 maanden. Vooraf spreek je het aantal kilometers per jaar af. Meestal beginnen de kilometerbundels bij 10.000 km per jaar. Wanneer je meer kilometers rijdt dan het vooraf afgesproken aantal kilometers, betaal je voor die extra kilometers een vooraf afgesproken bedrag per kilometer. De meerprijs is vastgelegd in jouw private lease overeenkomst. Na de leaseperiode lever je de auto weer in en worden de gereden kilometers en andere zaken als niet-acceptabele schades verrekend.

contract stam lease
Stam Lease

Maandtarief omlaag met behulp van vooruitbetaling

Wanneer je een vooruitbetaling doet, gaan de door jouw te betalen maandtermijnen van het leasecontract omlaag.

Voorbeeld:
Stel je zou een maandtarief moeten betalen zonder vooruitbetaling van € 350,- per maand gedurende 36 maanden. Vervolgens doe je een vooruitbetaling van € 3.600,-. Dan zal jouw maandtermijn van € 350,- verlaagd worden met € 100,- (namelijk € 3.600,- /36 maanden). Jouw nieuwe maandtermijn wordt dan € 250,- gedurende 36 maanden.

De voordelen van zo’n vooruitbetaling zijn:

  •     Lagere maandlasten
  •     Lagere BKR notering

Het Stam Zeker pakket

Zoals eerder genoemd, geeft het Stam Zeker pakket je extra zekerheid; mocht je niet meer kunnen voldoen aan de betalingsverplichtingen van jouw private lease contract. Indien je tegen een meerprijs gekozen hebt voor het Stam Zeker pakket, staat dit expliciet op jouw leaseovereenkomst vermeld. Met dit pakket kan je jouw leaseovereenkomst voortijdig kosteloos opzeggen in de volgende situaties:

  •     Bij overlijden van één op de leaseovereenkomst vermelde cliënten
  •     Bij arbeidsongeschiktheid
  •     Bij onvrijwillig ontslag
  •     Bij emigratie

 
Uiteraard zijn er wel een aantal spelregels verbonden aan het Stam Zeker pakket. Zo zal er bij arbeidsongeschiktheid en onvrijwillig ontslag gekeken worden naar jouw daadwerkelijke inkomsten. De berekening Draagkrachtnorm Keurmerk Private Lease zal hierbij als criterium gelden.

Stam Lease

Heb je onze hulp nodig?

Bij Stam proberen wij je in alle opzichten verder op weg te helpen. Neem hiervoor gerust contact met ons op.